Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Civilná ochrana

Okresný úrad Senec, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia dáva do pozornosti občanom odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (mimo doby pravidelného preskúšania):

 1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
 2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred  čím vás varuje,
 3. počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Varovné signály na varovanie obyvateľstva sú nasledovné:

 1. VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
 2. OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
 3. KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pre koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

  Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Hovorená informácia obsahuje:

 1. a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
 2. b) údaje o zdroji ohrozenia,
 3. c) údaje o druhu ohrozenia,
 4. d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,
 5. e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšavanie sirén:

 • elektromotorických je spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod,
 • elektronických sirén je dva krát ročne, spravidla v júni a decembri.

Varovací systém sa nesmie preskúšavať:

 1. v nočných hodinách,
 2. v dňoch pracovného pokoja,
 3. spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.

 ČO UROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (mimo doby pravidelného preskúšania) 

 1. okamžite sa ukryte
 • pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
 • ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
 • ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
 • v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.
 1. zatvorte okná a dvere
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
 • uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 1. zapnite rádio alebo televíziu
 • sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
 • v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.


 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Revue CO 2 2016 zobrazenie_web Veľkosť: 7.27 MB Formát: pdf Dátum: 24.2.2020
Odporucania pre obyvatelstvo Veľkosť: 143 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2020
REVUE-CO-Mimoriadna-udalost-3-august-2017-str.16-19 Veľkosť: 3.28 MB Formát: pdf Dátum: 24.2.2020
Jednoduche ukryty budovane svojpomocne (JUBS) - pomocka pre CO obyvatelstva k pohotoveniu JUBS_A5 Veľkosť: 1.11 MB Formát: pdf Dátum: 28.2.2022
Keď zaznie siréna Veľkosť: 105.5 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2022