Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

BIO odpad

OBEC ZABEZPEČILA MIMORIADNE TERMÍNY ZEBRU BIO ODPADU AJ V ZIMNÝCH MESIACOCH A TO NASLEDOVNE:

  • 17. 12. 2020
  • 14. 01. 2021
  • 11. 02. 2021

Zber BIO odpadu sa uskutočňuje priamo od vašich domácností v nasledovných termínoch:

11. 03. 2021 a 25.03.2021
08. 04. 2021 a 22.04.2021
06. 05. 2021 a 20.05.2021
03. 06. 2021 a 17.06.2021
01. 07. 2021 a 15.07.2021 a 29.07.2021
12. 08. 2021 a 26.08.2021
09. 09. 2021 a 23.09.2021
07. 10. 2021 a 21.10.2021
04. 11. 2021 a 18.11.2021

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili nádobu s BIO odpadom do 06:00 hod !!!

Na obecnom úrade máte možnosť zakúpenia nádoby na BIO odpad:

Objem 

Názov

Obstarávacia cena

1 zbernej nádoby

240 l

Plastová zberná nádoba hnedá (s roštom a prevetrávaním) - BIO

39,24 Eur

ZBIERAME: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

NEZBIERAME: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu

BIO - veľké konáre, kríky a pod.

Dočasne sme umiestnili jeden veľkokapacitný kontajner iba na konáre, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do vašej BIO nádoby, do pracovného dvora obecného úradu. Prístup k tomuto kontajneru bude možný nasledovne (od 28.03.2020):

  • STREDA 15:00 - 18:00
  • SOBOTA 14:00 - 17:00

Kontajner sa nachádza na pracovnom dvore OcÚ so vstupom z Krátkej ulice (viď mapka nižšie)


BIO - veľké konáre, kríky, ...