Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

BIO odpad

OBEC ZABEZPEČILA MIMORIADNE TERMÍNY ZEBRU BIO ODPADU AJ V ZIMNÝCH MESIACOCH A TO NASLEDOVNE:

  • 14. 12. 2023
  • 11. 01. 2024
  • 08. 02. 2024

Zber BIO odpadu sa uskutočňuje priamo od vašich domácností v nasledovných termínoch:

07. 03. 2024 a 21.03.2024

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili nádobu s BIO odpadom do 06:00 hod !!!

Na obecnom úrade máte možnosť zakúpenia 240 L nádoby s roštom a prevetrávaním na BIO odpad

ZBIERAME: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

NEZBIERAME: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu

BIO - veľké konáre, kríky a pod.

Dočasne sme umiestnili jeden veľkokapacitný kontajner iba na konáre, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do vašej BIO nádoby, do pracovného dvora obecného úradu. Prístup k tomuto kontajneru bude možný nasledovne (od 28.03.2020):

  • STREDA 15:00 - 18:00
  • SOBOTA 14:00 - 17:00

Kontajner sa nachádza na pracovnom dvore OcÚ so vstupom z Krátkej ulice (viď mapka nižšie)


BIO - veľké konáre, kríky, ...