Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o možnosti používať jazyk národnostnej menšiny

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Názov orgánu verejnej správy:
OBEC HRUBÁ  BORŠA
Miesto pôsobenia:
Obecný úrad Hrubá Borša

JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom:
maďarský jazyk

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

– Právo vo vzťahu k obci Hrubá Borša komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.

– Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.

– Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

 POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

 – Obec Hrubá Borša poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.

– Rozhodnutie Obce Hrubá Borša v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.

– Rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).

– Obec Hrubá Borša poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Obec Hrubá Borša zabezpečuje možnosť používania maďarského jazyka nasledujúcim spôsobom:

- prostredníctvom  svojich zamestnancov:

Piroška Vlahyová
evidencia obyvateľstva,
sociálne zabezpečenie
mzdová agenda
dane a agenda cintorína
súpisné čísla
účtovníctvo

Margita Dugovičová
podateľňa
odpadové a miestne hospodárstvo,
pokladňa
administratíva
pozemky

 Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie.

Dôležité linky:
Právne predpisy v jazyku národnostnej menšiny

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny Veľkosť: 114.6 kB Formát: pdf Dátum: 12.8.2020
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny HU Veľkosť: 109.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.8.2020