Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

 • Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, triedeného (separovaného) odpadu a BIO odpadu zabezpečuje na území obce spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo. 
 • Komunálny odpad bude v roku 2024 vyvážaný minimálne 2 krát do mesiaca a to každý nepárny týždeň v stredu !!! Prvý vývoz sa uskutoční 03.01.2024
 • Nádoby na komunálny odpad, BIO odpad, separovaný odpad a vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v určené dni do 06:00 hod.
 • Všetky reklamácie ohľadne nezrealizovaných vývozov alebo poškodených nádob, prijíma spoločnosť AVE SK iba písomne resp. emailom na adrese: reklamaciesc@avesk.sk . V kópii prosíme pošlite reklamáciu aj na adresu: obec@hrubaborsa.eu

Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať zaslať do 24h a musí obsahovať!

 • Presnú adresu miesta vývozu
 • Dátum nezrealizovaného vývozu
 • Tel. kontakt (pre operatívnu komunikáciu v teréne)

Pre kladné vybavenie reklamácie, nechajte nádobu (vrecia) vyložené pred svojim domom pokiaľ nebude vyvezená. Reklamácia bude vybavená do 48 hodín. (počas pracovných dní)

Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať (Reklamačný protokol nájdete nižšie v prílohách, alebo po kliknutí na tento text):

 • Dátum a hodina poškodenia (reklamácie)
 • Názov, sídlo a IČO zákazníka, ktorého sa reklamácia týka
 • Druh reklamovanej činnosti
 • Stručný popis reklamácie
 • Fotodokumentáciu poškodenia
 • Objem nádoby
 • Tel. kontakt poškodenej osoby

Drobné poškodenia nádob, prasklina alebo odtrhnuté veko – k výmene dôjde pri najbližšom vývoze, poškodená nádoba bude odvezená a nahradená novou.

Väčšie poškodenie, tzn. nádoba je už nefunkčná - výmena prebehne čo najskôr, taktiež bude stará nádoba odvezená, ak sa tam nachádza

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
6. 3-2019 - VZN o nakladaní s KO Veľkosť: 839.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
Zvozový harmonogram 2024 - Hrubá Borša - aj kuchyňa Veľkosť: 177.2 kB Formát: pdf Dátum: 27.3.2024
3. Informacia o urovni vytriedenia KO za rok 2023 Veľkosť: 673.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.2.2024
Hlásenie o vzniku, zániku, zmene poplatkovej povinnosti za KO a DSO - bývanie Veľkosť: 212.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.1.2024
Informacia o urovni vytriedenia KO za rok 2022 Veľkosť: 203.3 kB Formát: pdf Dátum: 27.2.2023
Odpadové hospodárstvo - súhrn pre obyvateľov Veľkosť: 304.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.4.2022
Ročný výkaz o komunánom odpade ŽP6-01,modul265 Veľkosť: 2.97 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2022
2021 Informacia o urovni vytriedenia KO za rok 2021 v.r. Veľkosť: 206.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.2.2022
2. Informacia o urovni triedenia KO za rok 2020 Veľkosť: 204 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2021
Reklamačný protokol NOVÝ - poškodená smetná nádoba Veľkosť: 35.3 kB Formát: docx Dátum: 19.10.2020
Potvrdenie o prcentuálnom podiele separovania odpadu 2018 Veľkosť: 929.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2020
5. 4-2019 – VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady Hrubá Borša Veľkosť: 426 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
7. Poplatky a cenník zberných nádob Veľkosť: 149.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
11. Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného odpadu Veľkosť: 126.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
4. Hlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti za KO a DSO - prevádzky Veľkosť: 154.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
12. Zmluvné organizácie oprávnené na zber odpadov v obci Hrubá Borša Veľkosť: 101.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
9. Kam môžem nahlásiť nezákonne uložený odpad (čiernu skládku) Veľkosť: 103.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
2. Ako postupovať pri vzniku,zániku,zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady Veľkosť: 106.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
1. Odpadové hospodárstvo Veľkosť: 79.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
Potvrdenie o percentuálnom podiele v roku 2019 Veľkosť: 616.4 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2020

Video