Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta

91_Klacko-255x322

Mgr. Ján Klačko

Mgr. Ján Klačko bol na volebné obdobie 2022 – 2026 zvolený do funkcie starostu obce Hrubá Borša ako nezávislý kandidát. 

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Zastupuje ju navonok. Funkcia starostu je verejnou funkciou.

Do pôsobnosti – kompetencie starostu patria nasledovné úkony:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,

- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,

- je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,

- je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,

- je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,

- môže uložiť právnickej osobe pokutu,

- predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:

 • voľbu zástupcu starostu,
 • okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať,
 • vymenovanie prednostu obecného úradu,
 • vymenovanie náčelníka obecnej polície,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva:
  • odporuje zákonu,
  • je zjavne nevýhodné pre obec.
E-mail: starosta@hrubaborsa.eu
Tel: +421 2 4590 13 24
Mob: +421 917 125 837

Funkcie, ktoré zastáva starosta Ján Klačko v rôznych združeniach, v ktorých je obec členom:

 • Regionálne združenie Podunajsko - člen rady
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Senec - člen dozornej rady
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok - člen Výboru pre otázky zamestnanosti okresov Pezinok a Senec