Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo sme spoločne dokázali

 • Materská škola
 • zrevitalizovali sme detské ihrisko MŠ
 • zmodernizovali sme kuchyňu MŠ
 • v roku 2018 sme rozšírili kapacitu škôlky o ďalšiu triedu tak, aby sme vyhoveli všetkým oprávneným žiadateľom o prijatie dieťaťa do MŠ
 • vybudovali sme parkovacie miesta pred MŠ

 

 • Obecný úrad
 • vytvorili sme pracovný dvor so zázemím pre nové mechanizmy určené na komunálne služby
 • vybudovali sme nové parkovisko a záhon
 • zrekonštruovali sme vnútorné priestory OcÚ
 • rozšírili sme kancelárske priestory pre styk s verejnosťou
 • nainštalovali sme bezpečnostný kamerový systém obecného úradu
 • vybudovali sme novú zasadaciu miestnosť OcÚ

 

 • Šport – spoločne sme vybudovali:
 • ihrisko Gym & Jump so zabudovanou trampolínou
 • plážové volejbalové ihrisko
 • trávnaté zavlažované ihrisko na malý futbal
 • multifunkčné ihrisko
 • súkromný investor vybudoval moderné športové centrum GreenFit

 

 • Komunikácia s verejnosťou
 • inovovali sme oficiálne webové sídlo obce
 • založili sme oficiálnu stránku na sociálnej sieti
 • zasielame informačné e-mailové správy
 • informujeme prostredníctvom klasických tlačených informačných letákov

 

 • Občianska vybavenosť, služby
 • zrekonštruovali a vybudovali sme obecné cesty
 • po dlhých rokoch sa podarilo dohodnúť presun pošty z Jelky do Kráľovej pri Senci
 • prebehla rekonštrukcia obchodu (potravín) súkromným investorom
 • zaviedli sme pomenovanie ulíc pre lepšiu orientáciu v obci
 • zabezpečili sme výrazné zlepšenie mobilného a internetového pripojenia
 • vytvorili sme zelenú reprezentatívnu plochu na križovatke ulíc Hlavná a Rovná
 • pravidelne sa staráme o obecné plochy a obecnú zeleň
 • vytvorili sme „opekanisko“ pre verejnosť v zadnej časti parku
 • vymenili sme oddychové lavičky v cintoríne a na Maloboršanskej ulici
 • osadili sme smetné nádoby určené aj na psie exkrementy
 • pre platiteľov dane za psa poskytujeme zdarma 250 ks sáčkov / rok na psie exkrementy
 • v obecnom parku sme osadili veľkú orientačnú tabuľu s mapkou obce
 • partia 5 dobrovoľníkov vybudovala na vlastné náklady konštrukciu na stavanie mája

 

 • Sociálna oblasť
 • zaviedli sme príspevok na stravovanie pre seniorov
 • podporujeme Združenie seniorov vo forme finančnej a vo forme poskytnutia obecných priestorov na stretnutia ich členov
 • zaviedli sme jednorazový príspevok pre novonarodené deti
 • v spolupráci s poľovníckym združením Hrubá Borša – Jánovce a dobrovoľníkmi z obce, sme spoločne vyčistili lokalitu Malá Borša

 

 • Bezpečnosť
 • vybudovali sme digitálny kamerový systém
 • zaktualizovali sme a vymenili sme dopravné značenie v celej obci
 • zaviedli sme zníženie rýchlosti vo všetkých obývaných oblastiach na 30 km/h
 • osadili a budeme ďalej osádzať spomaľovacie prahy
 • spolupracujeme so SBS, ktorá zabezpečuje hliadkovaciu činnosť v obci
 • zabránili sme ďalšiemu rozširovaniu ťažby štrku smerom k obci a naďalej budeme tento postoj zastávať