Hrubá Borša - Nagyborsa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

BIO odpad

Zber BIO odpadu sa uskutočňuje priamo od vašich domácností v nasledovných termínoch:

12. 03. 2020 a 26.03.2020
09. 04. 2020 a 23.04.2020
07. 05. 2020 a 21.05.2020
04. 06. 2020 a 18.06.2020
02. 07. 2020 a 16.07.2020 a 30.07.2020
13. 08. 2020 a 27.08.2020
10. 09. 2020 a 24.09.2020
08. 10. 2020 a 22.10.2020
05. 11. 2020 a 19.11.2020

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili nádobu s BIO odpadom do 06:00 hod !!!

Na obecnom úrade máte možnosť zakúpenia nádoby na BIO odpad:

Objem 

Názov

Obstarávacia cena

1 zbernej nádoby

240 l

Plastová zberná nádoba hnedá (s roštom a prevetrávaním) - BIO

39,24 Eur

ZBIERAME: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

NEZBIERAME: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu

BIO - veľké konáre, kríky a pod.

Dočasne sme umiestnili jeden veľkokapacitný kontajner iba na konáre, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do vašej BIO nádoby, do pracovného dvora obecného úradu. Prístup k tomuto kontajneru bude možný nasledovne (od 28.03.2020):

  • STREDA 15:00 - 18:00
  • SOBOTA 14:00 - 17:00

Kontajner sa nachádza na pracovnom dvore OcÚ so vstupom z Krátkej ulice (viď mapka nižšie)


BIO - veľké konáre, kríky, ...