Hrubá Borša - Nagyborsa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Odpadové hospodárstvo

AKTUÁLNY OZNAM - Vývoz komunálneho odpadu, ktorý je naplánovaný na 29.04.2020 bude zrealizovaný iba pri nádobách, ktoré budú označené aktuálnymi a správnymi nálepkami !!! (viac info získate po kliknutí na tento oznam)
 • Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, triedeného (separovaného) odpadu a BIO odpadu zabezpečuje na území obce spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo.
 • Komunálny odpad bude v roku 2020 vyvážaný 2 krát do mesiaca a to každý párny týždeň v stredu !!!
 • Nádoby na komunálny odpad, BIO odpad a vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v určené dni do 06:00 hod.
 • Všetky reklamácie ohľadne nezrealizovaných vývozov alebo poškodených nádob, príjma spoločnosť AVE SK iba písomne resp. emailom na adrese: reklamaciesc@avesk.sk . V kópii prosíme pošlite reklamáciu aj na adresu: obec@hrubaborsa.eu

Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať zaslať do 24h a musí obsahovať!

 • Presnú adresu miesta vývozu
 • Dátum nezrealizovaného vývozu
 • Tel. kontakt (pre operatívnu komunikáciu v teréne)

Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať:

 • Fotodokumentáciu poškodenia
 • Dátum poškodenia
 • Objem nádoby
 • Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby