Hrubá Borša - Nagyborsa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Za nesprávne parkovanie bude môcť udeliť sankciu už aj obec

Za nesprávne parkovanie bude môcť udeliť sankciu už aj obec
Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. 

Milí Boršania,

mestá a obce môžu od 1. mája 2021  na základe zákona č.146/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia na základe objektívnej zodpovednosti. Obce budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. 

Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur. Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí,  že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.

Obec po príprave všetkých potrebných postupov spojených so zaslaním rozkazu o pokute, pristúpi k uplatňovaniu tejto právomoci udeľovať zákonom stanovenú sankciu. Žiadame vás preto, aby ste dodržiavali ustanovenia zákona o cestnej premávke, hlavne čo sa týka ustanovení o zastavení a státí vozidiel.

O ďaľších krokoch vás budeme informovať.