Hrubá Borša - Nagyborsa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Opravné rozhodnutia dane z nehnuteľností

Opravné rozhodnutia dane z nehnuteľností
Vlastníci nehnuteľností s dvoma nadzemnými podlažiami obdržia opravné rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti

Milí Boršania,

Na základe upozornení niektorých z vás a na základe obdržania niekoľkých odvolaní sa voči rozhodnutiu o vyrubení dane, sme po prekontrolovaní vstupných údajov zadaných do systému generujúceho rozhodnutia o miestnych daniach zistili chybne zadaný údaj pre výpočet dane týkajúci sa viac podlažných stavieb.

Chceli by sme preto požiadať daňovníkov, ktorých sa to týka, čiže vlastníkov nehnuteľností s dvoma nadzemnými podlažiami, aby platbu za vyrubenú daň momentálne nerealizovali a počkali na doručenie opravného rozhodnutia. Tí daňovníci, ktorí už platbu zrealizovali, budú kontaktovaní pracovníkmi obecného úradu a vzniknutý rozdiel im bude vrátený.

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.