Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

Dátum: 10.01.2024
Autor: Mgr. Ján Klačko
Počet videní: 1273
5 min. čítania
Odpadové hospodárstvo

Čierna nádoba na zmesový komunálny odpad sa používa ako prepočtový koeficient a v sadzbe za jej vývoz sú zahrnuté všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom.

Milí Boršania,

V poslednej dobe sa veľa hovorí o odpadovom hospodárstve v súvislosti so zvyšovaním poplatkov. Týka sa skoro všetkých samospráv v našom okolí, vzhľadom na nárast nákladov na skládkach a spaľovniach, nárast cien palív, elektriky, plynu, dopravných nákladov, nárast mzdových nákladov, inflácie, atď.....

V súčte všetkých týchto faktorov sme nútení aj v našej obci pristúpiť k úprave poplatku za komunálny odpad pre rok 2024 z pôvodných 0,03 EUR / liter,  na 0,04 / liter.

V zmysle zákonov o odpadoch, o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, je obec povinná pri stanovovaní poplatku vychádzať zo skutočných nákladov vynaložených na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. V praxi to znamená, že obec pri stanovovaní poplatku prenesie všetky náklady na poplatníkov. Obec nemôže pri vyberaní poplatku vybrať vyššiu sumu ako sú jej náklady na odpadové hospodárstvo, ale zároveň ani nemôže dotovať náklady odpadového hospodárstva. V súčte príjmov a výdavkov odpadového hospodárstva v roku 2023, musela obec doplatiť cca. 20.000 eur.

Pôvodná myšlienka bola vytvoriť spravodlivý systém platieb na základe váženia odpadu v "čiernej nádobe". Začali sme s prípravou a prvým krokom bolo označenie nádob čipmi. Druhým krokom mala byť zákonom odsúhlasená povinnosť zvozových spoločností nainštalovať váhy na samotné vozidlá. Legislatíva sa ale následne zmenila a z povinnosti, sa stala iba možnosť, čo zvozové spoločnosti samozrejme okamžite využili a váhy na vozidlá neinštalovali. Investícia do čipov aj tak nebola márna, keďže vďaka nim vieme kontrolovať jednotlivé vývozy. Existencia čipov nám dáva do budúcnosti priestor na vytvorenie spravodlivejšieho systému, na ktorom budeme samozrejme pracovať.

Je nutné si ale uvedomiť, že čierna nádoba na zmesový komunálny odpad sa používa ako prepočtový koeficient a v sadzbe za jej vývoz sú zahrnuté všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom.

Do skutočných nákladov na odpadové hospodárstvo sú zarátané nasledovné činnosti:

 • zmesový komunálny odpad - čierne zberné nádoby 
 • záhradný BIO odpad - hnedé zberné nádoby 
 • kuchynský BIO odpad - košík/sáčok 
 • náklady na jarné a jesenné upratovanie – veľkoobjemový odpad
 • náklady na zber odpadov s obsahom škodlivých látok - dvakrát ročne
 • náklady na zhodnotenie dreveného odpadu - konárov
 • likvidácia a odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu
 • zber a dočisťovanie uličných nádob v rámci obce

V ročnom poplatku za komunálne odpady preto máte zabezpečený vývoz priamo od vášho domu:

 • zmesového komunálneho odpadu
 • biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
 • odpadu z kuchyne, jedlých olejov a tukov

Priamo od vášho domu je zbieraný aj separovaný odpad - plasty a papier. Náklady na tento zber znáša OZV ENVI-PAK, a.s. 

Taktiež máte dva dni v týždni možnosť odovzdávania dreveného odpadu ako napr. veľkých konárov z vašich záhrad a kuchynského odpadu, tvrdených plastov a čistého polystyrénu, ak ste ho nestihli vyložiť v určený deň zberu odpadov, na pracovnom dvore obce. Dvakrát do roka máte možnosť odovzdania odpadov s obsahom škodlivých látok, veľkoobjemový odpad a drevo, v rámci jarného a jesenného upratovania.