Hrubá Borša - Nagyborsa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vývoz BIO odpadu sme zabezpečili aj v zimných mesiacoch

Vývoz BIO odpadu sme zabezpečili aj v zimných mesiacoch
Zber BIO odpadu bude pokračovať v obmedzenom režime aj v zimných mesiacoch

Milí Boršania,
v rámci odpadového hospodárstva obce, sme tento rok uskutočnili zmeny, ktoré majú viesť k zlepšeniu separácie rôznych zložiek odpadu. Jednou z týchto zložiek je aj BIO odpad (záhradný), ktorý je odvážaný priamo od vašich domácností. Odhliadnuc od zákona, ktorý určuje obdobie vývozu BIO odpadu od marca do novembra, sme sa dohodli so zberovou spoločnosťou na "mimoriadnych" vývozoch aj v zimných mesiacoch, keďže BIO odpad nie je iba pokosená tráva alebo lístie, ale aj zhnité ovocie, šupy z ovocia a zeleniny, kávové a čajové zvyšky a pod..
Termíny vývozov budú nasledovné:

  • 17. 12. 2020
  • 14. 01. 2021
  • 11. 02. 2021

V najbližších týždňoch vás budeme informovať aj o plánovanom systéme zberu Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (kosti, mäso, kože, zvyšky tepelne upravovaných jedál a pod.)