Hrubá Borša - Nagyborsa
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Triedený (separovaný) odpad

Zber triedeného (separovaného) odpadu t.j. plastov, tetrapakov, kovu a papiera, sa uskutočňuje priamo od vašich domácností v nasledovných termínoch:

14. 01. 2020
11. 02. 2020
10. 03. 2020
07. 04. 2020
05. 05. 2020
02. 06. 2020
30. 06. 2020
28. 07. 2020
25. 08. 2020
22. 09. 2020
20. 10. 2020
17. 11. 2020
15. 12. 2020

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili vrecia so separovaným odpadom do 06:00 hod !!!
Vrecia na triedený (separovaný) odpad v počte 24 ks / rok, obdržíte na obecnom úrade po uhradení polatku za komunálny odpad za príslušný kalendýrny rok.  

 • PLASTY + TETRAPAK + KOVY – ZBIERAME DO JEDNÉHO VRECA
  ZBIERAME: čisté PET fľaše (stlačené), PE-HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov a pod., PE-LD čistá fólia ako napr. igelitové tašky, fólie z prac.práškov, stavebné fólie, strečové fólie. a PS -čistý polystyrén, čisté obaly VKM/ Tetrapak, Konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov: sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok
  NEZBIERAME: Plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan,znečistené plastové obaly, kovové obaly kombinované s iným materiálom.
 • PAPIER
  ZBIERAME: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny
  NEZBIERAME: tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a hygienické potreby
 • SKLO
  Zber skla sa priamo od domácností nevykonáva. Nádoby na sklo sú rozmiestnené v obci na 4 miestach - Hlavná ulica (pri potravinách), Školská ulica (pri trafostanici), Športová ulica, Rovná ulica (pri "Boršanskom kameni")
  ZBIERAME: nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby,  sklenené črepy, tabuľové sklo
  NEZBIERAME: autosklo, bezpečnostné sklo, drôtené sklo, porcelán, keramiku, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky

Triedený zber odpadov v našej obci financuje OZV ENVI-PAK, a.s.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu 380.4 kB pdf 6.5.2020
Stlacajme_odpad_plagat_A3 1016.8 kB pdf 19.6.2020
Všetko čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera 224.6 kB pdf 24.8.2020