Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

AED defibrilátor je už súčasťou výbavy obce

MAPA
Dátum: 17.06.2024
Autor: Mgr. Ján Klačko
Počet videní: 171
16 min. čítania
AED defibrilátor je už súčasťou výbavy obce

Defibrilátor bude umiestnený na plote obecného úradu na Maloboršanskej ulici 8.

Milí Boršania,

v dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame v rámci bežného života na rôznych miestach so zelenou informačnou nálepkou s výrazným označení AED a obrázkom srdca. Asi všetci na základe dostupných informácii vieme, že toto označenie znamená prítomnosť automatického externého defibrilátora na danom mieste. Určite netreba zdĺhavo vysvetľovať o aký dôležitý prístroj ide a aké veľká môže byť jeho pomoc v situácii, keď niekoho v našom okolí postihne náhla zástava srdca. V tomto stave ide doslova o sekundy, takže možnosť poskytnúť túto formu pomoci ešte pred príchodom záchrannej služby vysoko zväčšuje šance postihnutého na prežitie. Možno ste o tom doteraz nevedeli, ale aktuálna legislatíva – zákon 285/2023 nám dokonca priniesol do života povinnosť pre obce veľkosti nad 500 obyvateľov vybaviť sa týmto prístrojom do konca roka 2024. Samozrejme, keď sa technika stala bežne dostupnou, iste by sme my túto problematiku riešili aj bez „príkazu“ zákona, ale medzičasom sa z tejto dobrovoľnej aktivity stala povinnosť.

Za účelom kúpy AED sme na tento rok vyhradili osobitnú položku v rozpočte obce a následne začali úvahy, akým spôsobom sa k riešeniu postaviť tak, aby bolo systémové a dlhodobo udržateľné s cieľom vždy 100% poskytnúť pomoc, ak bude treba. Počas debát na našich pracovných stretnutiach sme sa zhodli, že vzhľadom na rozlohu našej obce a zároveň občasnú potrebu servisných zásahov určite chceme zabezpečiť viac ako jeden AED. Možno sa to môže zdať zbytočným vynaložením prostriedkov, ale vychádzali sme z modelového príkladu – ak by sme AED použili v pondelok (po použití si vždy vyžaduje údržbu), tak predsa nemôžeme predpokladať, že v utorok k žiadnemu problému nedôjde.

Ako ideálny počet sa javí umiestniť na verejných priestranstvách obce 3 ks. AED vo vyhrievaných krytoch s kamerovým dozorom. Toto je našim plánom do budúcna a verím, že po zabezpečení finančných prostriedkov to v tomto rozsahu budeme vedieť zabezpečiť. Rovnako sme sa rozhodli zabezpečiť prístroje rovnakej značky, aby sme niektoré náhradné diely vedeli mať priamo v dispozícii a základný servis zvládli vlastnými silami.

Zdalo by sa, že prístroje už len stačí zakúpiť a všetko je hotové, ale ako sme následne po naštudovaní dostupných informácii zistili, nie je to tak jednoduché. Výrobcov a dovozcov je pomerne veľa, ale nie každý z nich bežne drží skladom aj náhradné diely. Tak isto prístroj môže byť poloautomatický, alebo plnoautomatický. Rovnako ich „sila“ nie je rovnaká. Kým lacnejšie zvládajú výboj len do energie 200 J, tie najlepšie to zvládnu až do viac ako 350 J – čo je skoro dvojnásobok výkonu.

Po predbežnom výbere na základe získaných vedomosti sme pristúpili k rokovaniam s potencionálnymi dodávateľmi a nakoniec sme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia vybrali prístroj Powerheart AED G5. V rámci rozpočtovanej sumy nám dodávateľ dodal 2 kusy prístrojov a 1 kus externej vyhrievanej skrinky, v ktorej bude zatiaľ jeden pristroj uložený a voľne dostupný v plote obecného úradu.

Čím nás prístroj Powerheart AED G5 presvedčil?

 • Plnoautomatická prevádzka. Záchranca nemusí nič nastavovať, ani spúšťať. Uvedomujeme si, že situácia pri použití AED je stresujúca a nebolo by dobre do nej vnášať ďalší stres ručným nastavovaním parametrov a rozhodovaním sa áno/nie. Tento prístroj záchrancu hlasovo odnaviguje k založeniu elektród a následne všetky potrebné merania a výboje rieši sám bez zásahu obsluhy.
 • Kompaktné a nárazu vzdorné balenie. Opäť je to o tom strese, keby prístroj aj padol na zem, vždy vieme že záchranca si na miesto donesie všetko potrebné a nič sa mu cestou nevytratí.
 • Univerzálne elektródy. Prístroj nemá elektródy nijak značené a pre jeho funkčnosť je úplne jedno, ktorá je na pravej a ktorá na ľavej strane. Asi si vieme predstaviť tie myšlienky, keby tam bolo značenie pravá-ľavá, teraz sa rozhodnúť či z pohľadu pacienta, alebo záchrancu.....proste pri nami vybranom prístroji to nie je otázkou.
 • Detekcia kardiostimulátora. Ak má postihnutý človek kardiostimulátor, tak použitie AED môže viesť k jeho zničeniu. Áno, v danom okamihu je to druhotný problém, ale pacienta následne čaká reoperácia a s tým spojené zdravotné komplikácie. Nami vybraný prístroj vie sám zdetekovať toto zariadenie a zladiť sa s ním tak, že k poškodeniu nedôjde. Tým pádom nespôsobí v už aj tak vážnej situácii ďalšie zbytočné problémy.
 • Možnosť zakúpiť detské elektródy. Bežne sú AED riešené pre záchranu osoby nad 25kg váhy. Áno, môžeme si povedať, že existuje len minimálna šanca že ho bude potrebné pre dieťa pod cca 8 rokov veku, ale....čo ak? My sme preto vybrali prístroj, ktorý nám umožňuje aj použitie detských elektród a samozrejme, jeden pár sme aj okamžite zakúpili.
 • Záznam priebehu resuscitácie do pamäte. Prístroj vie ukladať všetky priebehy a zásahy za posledných 90 minút. Tieto síce nie sú laicky prístupné, ale my na OU disponujeme SW a HW vybavením na to, aby sme tieto dáta stiahli a poskytli v bežných formátoch. Ako sme sa dozvedeli, môže to byť zaujímavý zdroj informácii pre kardiológa, čo bude následne riešiť príčiny daného srdcového zlyhania.
 • Ako bežnú súčasť samozrejme berieme hlasovú navigáciu v slovenčine, alebo angličtine, metronóm pre poskytovanie KPR, pravidelné samotestovanie a samozrejme, potešila aj 8 ročná záruka na prístroj.

 

No a prejdime k časti, ktorú si prajeme aby nikto z Vás nikdy nepotreboval. Ale keby náhodou...čo treba robiť ak v našom okolí dôjde k srdcovému zlyhaniu?

 

 • Povieme to my a povie to aj AED hneď ako ho otvoríte: Zachovajte pokoj! Áno, iste sa to ľahko napíše, ale v danej situácii to nie je úplne jednoduché vykonať. Netreba ale zabudnúť, ak ide o život, musí si záchranca vždy uvedomiť že na prvom mieste je on, to znamená, že musí byť kľudný, rozvážny a opatrný. Ak by si totiž ublížil on, tak zrazu sa zo záchrancu stáva zachraňovaný a to tomu postihnutému naozaj nijak nepomôže – naopak situáciu značne skomplikuje.
 • Je potrebné telefonátom na číslo 112 alebo 155 privolať pomoc. Treba si uvedomiť, že použitie AED je v kategórii laickej pomoci – to jest počíta sa s tým, že na miesto sa dostaví aj odborná pomoc. Presne túto informáciu vám povie aj AED hneď po výzve na zachovanie kľudu.
 • V ideálnom stave sa po AED vyberie druhá osoba už počas toho ako prvý záchranca privoláva pomoc telefónom. AED je uložený tak, aby bol dobre dostupný všetkými druhmi dopravy. Skrinku v ktorej je umiestnený otvoríme, neberieme ohľad na prípadný zvuk alarmu alebo rozsvietenie svetiel (prístroj je kvôli vandalom 24h denne strážený). V skrinke sa nachádza samotný AED v uzatvorenom stave a balíček pomocného materiálu. Obe veci vezmeme a BEZPEČNE sa vrátime k postihnutému.
 • Postihnutého uložíme na chrbát a odstránime mu vrchnú časť oblečenia. Za týmto účelom máme v balíku pomocného materiálu kvalitné nožnice, ktoré nám s tým pomôžu. Rovnako, ak ide o neznámeho človeka, v balíku sa nachádzajú ochranné rukavice – aby si záchranca mohol chrániť svoje zdravie – ktoré ako sme písali, je aj v takejto situácii na prvom mieste.
 • Prístroj otvoríme, pričom hneď sa spustí hlasová navigácia. V jeho hornom kryte sú uložené elektródy v plastovom obale na ktorom je nakreslená silueta človeka s oranžovo vyznačenými miestami nalepenia elektród. Skontrolujeme, či postihnutý nie je na označených miestach nadmerne ochlpený – pretože chĺpky by zabránili kvalitnému kontaktu elektród. Ak vznikne potreba chĺpky odstrániť, v balíčku pomocného materiálu sa nachádzajú pre tento účel dva jednorazové holiace strojčeky.
 • Elektródy vyberieme z vrchného krytu a prepravný obal roztrhneme po naznačenej línii. Dostane do rúk plastovú podložku s otvorom na dobré uchopenie rukou. Naznačeným spôsobom od označeného rohu odlepíme každú elektródu a bez ohľadu na poradie nalepíme na vyznačené miesta na hrudi pacienta.
 • Týmto sme spravili všetko pre to, aby sme postihnutému pomohli. Stačí len ďalej počúvať hlasovú navigáciu a robiť len to, na čo nás prístroj vyzve. AED si hneď po nalepení druhej elektródy začne vykonávať potrebné merania, urobí analýzu EKG, určí približnú hmotnosť pacienta a na základe získaných údajov rozhodne čo ďalej. Aká situácie môže nastať? Môže sa stať, že prístroj zachytí pulz normálneho tvaru a usúdi, že zásah nie je potrebný – bodaj by to tak vždy skončilo. Môže s stať, že prístroj usúdi, že je potrebná masáž srdca – takže vás hlasovou navigáciou k tomu vyzve a bude vám pomáhať zvukom určujúcim správny rytmus. Alebo teda prístroj dôjde k záveru, že výboj je nevyhnutne potrebný. V tom okamihu vás hlasová navigácia vyzve ustúpiť od postihnutého – čo treba bez meškania vykonať, nesmiete sa ho po tejto výzve nijak dotýkať. Prístroj potom vykoná nabitie na vypočítanú hodnotu a aplikuje samotný výboj. Po každom výboji vykoná merania, prípadné korekcie nastavenia a ak je to potrebné – aplikuje upravený výboj opäť. My do jeho práce nijak nezasahujeme.
 • Ak bude zásah AED úspešný zásadne prístroj neodpájame, ani nezatvárame. Treba si uvedomiť, že naďalej beží záznam všetkých hodnôt – čo môže potom pomôcť lekárovi, ale zároveň prístroj aj „stráži“ či je všetko OK. Ak by opäť došlo k zástave, tak už bez nášho pričinenia začne opäť pracovať a robiť všetko pre záchranu života. Jeho odstránenie vykoná až profesionálny záchranár, potom ako si pacienta preberú do opatery.
 • A aby sme mali informáciu komplet, čo ak by náhodou postihnutým bolo dieťa do cca 8 roku života? Všetko funguje rovnako, len v bode č.6 odpojíme inštalované elektródy ťahom za koncovku kábla smerom od prístroja a z balíčka pomocného materiálu vyberieme rovnako zabalené detské elektródy s rovnakou koncovkou kábla. Koncovku zapojíme a poriadne zatlačíme do prístroja. Ten si elektródy otestuje a pokiaľ sú správne zapojené – hlasová navigácia pokračuje ďalej a my môžeme prejsť k ich nalepeniu. Ostatné body zostávajú rovnaké.

 

No a čo potom? Pevne veríme, že sa záchrana vydarila a postihnutý je v starostlivosti lekárov. Po tom ako si vydýchneme a spracujem emócie, je potrebné čím skôr informovať obecný úrad, alebo priamo starostu obce na čísle +421 917 125 837. Nič z použitého materiálu hneď nelikvidujeme, počkáme na príchod niekoho z obecného úradu alebo postupujeme podľa telefonických inštrukcií. Po každom použití bude preškolenými pracovníkmi vykonané uloženie údajov zo záchrannej akcie na počítač OU, kde si ho bude možné v súlade s pravidlami GDPR vyžiadať na ďalšie použitie. Rovnako bude vykonaná kontrola prístroja, jeho prípadný jednoduchý servis – na ktorý sme preškolený a doplnenie pomocného materiálu. Ak to stav zariadenia dovolí, do pár hodín bude nazad na svojom mieste a pripravené opäť pomôcť. Ak by nebolo v našich silách a možnostiach ho opätovne dať do plnej prevádzky, bude na jeho miesto inštalovaný náhradný prístroj rovnakého typu a rovnakej výbavy, aby bola zabezpečená pomoc aj počas času kým bude použitý prístroj v servise. Rezervný prístroj samozrejme neleží nečinne v krabici. S rovnakou výbavou je umiestnený v prenosnej taške a je našim tichým strážcom na každom obecnom podujatí. Tam síce nie je voľne prístupný, ale nachádza sa v rukách zdravotníka danej akcie a tým pádom má zabezpečenú profesionálnu obsluhu – čím jeho prínos môže byť ešte väčší.

No a čo dodať na záver? Hádam informácie z tohto článku nebudeme nikdy reálne potrebovať.

Umiestnenie AED defibrilátora