Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Novela zákona o cestnej premávke - Zákaz parkovania na chodníkoch

Dátum: 29.09.2023
Počet videní: 688
2 min. čítania
Novela zákona o cestnej premávke - Zákaz parkovania na chodníkoch

Túto novelu schválili poslanci NR SR ešte v roku 2021

Milí Boršania,

od 01.10.2023 platí na území celého Slovenska nová legislatíva, konkrétne novela zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z., ktorá znamená zákaz parkovania na chodníkoch. Na základe ustanovenia § 52 ods. 2 citovaného zákona parkovanie na chodníku už nebude pre autá možné a to ani v prípade, že pri parkovaní bude ponechaný chodcom voľný priestor 1,5 metra.

V momentálnej situácii, budovania kanalizácie v časti obce, sú nútené niektoré vozidlá parkovať podľa dostupných možností a preto na uliciach, kde sa nachádzajú výkopy, nebudeme porušovanie zákazu parkovania na chodníkoch v tejto fáze riešiť až do uvedenia povrchu komunikácie do pôvodného stavu.
Všetkých ostatných na uliciach, kde sa žiadne výkopy nenachádzajú žiadame, aby sa riadili aktuálnymi predpismi a nariadeniami a aby svoje vozidlá parkovali na svojich pozemkoch.

Situáciu ohľadom parkovania na chodníkoch budeme v zmysle zákona monitorovať prostredníctvom SBS, ktorá má oprávnenie na zdokumentovanie porušovania uvedeného ustanovenia novely zákona o cestnej premávke. Všetky záznamy o priestupkoch budú následne vyhodnocované a spracované v intenciách príslušných predpisov.