Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Letné horúčavy zvyšujú riziko požiarov v prírode

Dátum: 13.06.2022
Počet videní: 357
Letné horúčavy zvyšujú riziko požiarov v prírode

Kolektív požiarnej prevencie OR HaZZ v Pezinku pripravil informačný článok týkajúci sa letných mesiacov.

Opäť je tu čas letných prázdnin, dovoleniek, ale i obdobie teplého dlhotrvajúceho  suchého počasia. Toto obdobie je vždy spojené s prácami na poliach, ale i s obavami hasičov z rozsiahlych požiarov. Taktiež sa tento letný čas  využíva  na dovolenky a rekreáciu nielen doma, ale aj v zahraničí a to za účelom oddychu. Spoločne môžeme obdobie leta charakterizovať ako obdobie, počas ktorého prevládajú vysoké teploty,  tropické noci.

Ľudia čoraz častejšie túžia po tichu a pokoji. Podnikajú rôzne výlety do prírody, turistiku, prechádzky a iné voľnočasové aktivity. Je dôležité, aspoň nachvíľu zastaviť sa pri jednej z najobľúbenejších aktivít - návšteva lesa a s ňou spojené zakladanie ohňa. Všetci dobre poznáme výrok: „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Z malého ohníka sa razom môže stať nezastaviteľný živel, spôsobujúci obrovské materiálne i nemateriálne škody. Hasiči upozorňujú, že je zakázané najmä fajčiť alebo používať otvorený oheň .

Práve v tomto období príroda ukazuje svoje čaro, kedy dozrieva obilie, plodiny a iné siatiny. Poľnohospodári využívajú na ich zber a spracovanie nielen ľudskú, ale čoraz častejšie technickú silu. Tá dokáže urýchliť a zefektívniť ťažko vykonávanú prácu ľuďmi. Všetky výrobné zariadenia a stroje sa musia udržiavať v určenom technickom stave, aby neboli príčinou  vzniku požiaru napríklad pri žatevných prácach, kde sa intenzívne využíva ich univerzálna pomoc. Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých nás. Preto by sme mali byť v tomto období mimoriadne opatrní a ostražití.

Na zvýšené požiarne nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti. Tie sa práve počas prázdnin pohybujú v blízkosti polí, stohov, pasienok a lúk bez dozoru. Častokrát sa pritom ich konanie stáva príčinou vzniku požiaru a následne sa oni sami môžu stať obeťou svojho konania. V snahe rýchleho uhasenia požiaru dochádza k ujme na ich zdraví. V horšom scenári aj k úmrtiu následkom popálenín alebo udusenia sa.

V závere  je potrebné zdôrazniť  predovšetkým v tomto letnom období, že je potrebné správať sa zodpovedne voči svojmu okoliu. Či už sa človek nachádza v lese, na poliach alebo lúkach, je dôležité uvedomiť si dôsledky svojho úmyselného i neúmyselného konania. Veríme, že všetci si prajeme vidieť v našom chotári krásne zlatisté lány obilia, žlté strniská a lesy plné života.

       Príjemné prežitie letných prázdnin Vám želajú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku.

 

 

kolektív požiarnej prevencie

OR HaZZ v Pezinku