Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo je nové v odpadovom hospodárstve pre rok 2022 ???

SÚBOR
Dátum: 17.12.2021
Počet videní: 1201
Čo je nové v odpadovom hospodárstve pre rok 2022 ???

Ak chcete urobiť akékoľvek zmeny týkajúce sa napr. veľkosti smetnej nádoby, urobte tak najneskôr do 15.01.2022

Milí Boršania,

v rámci odpadového hospodárstva na rok 2022, by sme vás chceli v skratke informovať o nasledovnom:

  • Vývoz komunálneho odpadu bude pokračovať ako doteraz, čiže každú stredu (nepárny týždeň počnúc 05.01.2022) 
  • Poplatok za vývoz komunálneho odpadu sa zvýšil z 0,025 EUR / liter na 0,030 EUR / liter
  • Zmeny, ktoré sa týkajú napr. veľkosti smetnej nádoby na komunálny odpad (240 ltr. na 120 ltr. respektíve opačne), alebo frekvencie ročného vývozu (13 vývozov respektíve 26 vývozov), nahláste do 15.01.2022. Po tomto termíne už nebude možné zmeny vykonať !!! 
  • Frekvencia štvortýždenného vývozu sa začne počítať od 19.01.2022
  • Vývoz papiera sa presúva zo štvrtka na utorok a vývoz plastov z utorka na štvrtok
  • Na zber papiera je možné použiť už aj 120 alebo 240 litrovú nádobu
  • Zvyšky alebo šupy z ovocia a zeleniny dávajte do BIO záhradného odpadu a nie do Kuchynského odpadu (240 litrová hnedá nádoba). Pridali sme vývozy aj v zimných mesiacoch.


Do skutočných nákladov na odpadové hospodárstvo sú zarátané nasledovné činnosti:

a) Zmesový komunálny odpad - čierne zberné nádoby (variabilný náklad)
- manipulácia so zbernou nádobou, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok za uloženie odpadov na skládke, preprava odpadu

b) Záhradný BIO odpad - hnedé zberné nádoby (variabilný náklad)
- manipulácia so zbernou nádobou, zhodnotenie odpadu, preprava odpadu

c) Kuchynský BIO odpad - košík/sáčok (variabilný náklad)
- zber a zneškodnenie odpadu z kuchyne

d) náklady na jarné a jesenné upratovanie – veľkoobjemový odpad (fixný náklad)

e) náklady na zber odpadov s obsahom škodlivých látok - dvakrát ročne (fixný náklad)

f) náklady na zhodnotenie dreveného odpadu - konárov (fixný náklad)

g) likvidácia a odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu (fixný náklad)

h) zber a dočisťovanie uličných nádob v rámci obce (fixný náklad)

VARIABILNÝ NÁKLAD = náklad, ktorý viete priamo ovplyvniť

FIXNÝ NÁKLAD = náklad, na ktorom sa solidárne spolupodieľate a vzniká nezávisle od Vašej tvorby odpadov

V ročnom poplatku za komunálne odpady preto máte v rámci poplatku priamo od vášho domu zabezpečený vývoz:

zmesového komunálneho odpadu

biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

odpadu z kuchyne, jedlých olejov a tukov

Taktiež máte dva dni v týždni prístupnú možnosť odovzdávania dreveného odpadu ako napr. veľkých konárov z vašich záhrad a kuchynského odpadu, ak ste ho nestihli vyložiť v určený deň zberu odpadov na pracovnom dvore obecného úradu. Dvakrát do roka máte možnosť odovzdania odpadov s obsahom škodlivých látok a veľkoobjemový odpad, v rámci jarného a jesenného upratovania.

Náklady na zabezpečenie triedeného odpadu z obalov a neobalov znáša organizácia zodpovednosti výrobcov a preto nie sú zarátané do Vášho poplatku.

Objem

zbernej nádoby

Cena za liter komunálneho

odpadu (nádoba vo vlastníctve)

Počet  odvozov

za rok

Poplatok v Eur

120 l

0,030 Eur

13 (1x za 4 týždne)

46,80

120 l

0,030 Eur

26 (1x za 2 týždne)

93,60

240 l

0,030 Eur

26 (1x za 2 týždne)

187,20

1100 l

0,030 Eur

26 (1x za 2 týždne)

858,00


 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
3. Hlásenie o vzniku, zániku, zmene poplatkovej povinnosti za KO a DSO - bývanie Veľkosť: 216.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.12.2021
Zvozový harmonogram Hrubá Borša 2022 - Hrubá Borša Veľkosť: 338.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.1.2022