Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Chcete byť mobilný asistent Sčítania obyvateľov 2021?

Dátum: 17.12.2020
Počet videní: 924
Chcete byť mobilný asistent Sčítania obyvateľov 2021?

Prihláste sa na mailovej adrese obec@hrubaborsa.eu

Milí Boršania,

tak ako sme už informovali v predošlých týždňoch "Sčítanie obyvateľov , domov a bytov 2021" sa blíži do ďalšej fázy, ktorou je samotné sčítanie obyvateľov. Táto fáza bude prebiehať elektronicky od 15.02.2021 do 31.03.2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Ale nie každý má možnosť sčítať sa elektronicky. Nie každý disponuje modernými technológiami, prístupom na internet, alebo skúsenosťami s aplikáciami potrebnými na sčítanie.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť MOBILNÍ ASISTENTI, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obec alebo call centrum.

Ak máte záujem stať sa MOBILNÝM ASISTENTOM sčítania a spĺňate podmienky uvedené nižšie, prihláste sa najneskôr do 06.01.2021 na mailovej adrese obec@hrubaborsa.eu a do predmetu správy uvedťe text "Mobilný asistent sčítania".

Asistentom sčítania sa môžete stať ak:

  • ste obyvateľ/ka s trvalým pobytom na území SR
  • máte viac ako 18 rokov
  • ste plne spôsobilý/á na právne úkony
  • ste bezúhonný/á
  • máte minimálne úplné stredné vzdelanie
  • ovládate štátny jazyk
  • ste spoľahlivý/á
  • máte základnú IT zručnosť – znalosť práce s elektronickým zariadením (PC, tablet, mobil...)
  • ste odborne spôsobilý/á (úspešne absolvujete školenie)