Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poskytovanie poštových služieb je od štvrtka 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime

Dátum: 24.04.2020
Počet videní: 911
Poskytovanie poštových služieb je od štvrtka 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime

Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok

Tlačová správa Slovenskej pošty:

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek

Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime

Poskytovanie poštových služieb bude od štvrtka 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok. Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým tak ruší svoje dočasné opatrenia o obmedzení prevádzky a poštových služieb. 

Rozsah otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách bude v režime z obdobia pred vyhlásením mimoriadnej situácie, s výnimkou prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní 30, resp. 60 minút. Kvôli nedostatku personálu môžeme selektívne pristupovať k zmenám v otváracích hodinách. Oproti štandardnej prevádzke máme momentálne o 1400 zamestnancov menej, čo je významný rozdiel. Zo zamestnancov čerpajúcich PN alebo OČR je viac ako 80% priehradkových zamestnancov a doručovateľov. Pošty však naďalej ostávajú zatvorené počas víkendu.

Aktuálne otváracie hodiny pobočiek nájdu klienti aj na internetovej stránke Slovenskej pošty, v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty a na výveskách jednotlivých pobočiek pôšt.

Slovenská pošta a jej zamestnanci sú súčasťou kritickej infraštruktúry štátu a riadi sa pokynmi kompetentných autorít, Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí naďalej platia ochranné a bezpečnostné opatrenia a vyzývame obyvateľov, aby ich pri návšteve pobočky zodpovedne a dôsledne dodržiavali. Slovenská pošta naďalej monitoruje a reguluje obsadenosť pobočiek. Vstup na pobočku je možný len s prikrývkou horných dýchacích ciest. Zákazníci si musia pri vstupe dezinfikovať ruky. Platí obmedzený počet zákazníkov v priestoroch pobočiek - na pošte môže byť maximálne 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy pobočky. A čakajúci musia dodržiavať 2-metrový odstup. Vzhľadom na veľkosť niektorých pobočiek a 2-mestrový odstup, v niektorých prípadov pôšt bola Slovenská pošta kvôli tomuto opatreniu nútená zatvoriť niektoré priehradky. Pošty preto vybavia menej zákazníkov za rovnaký čas.

Obnovené doručovanie doporučených zásielok

Doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov, doporučených zásielok do vlastných rúk/ s doručenkou/ dobierkou bude zabezpečované štandardne v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, teda tak, ako pred zavedením bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom. Zákazníci tak už nemusia chodiť pre doporučené zásielky na poštu, čím sa odľahčí aktuálna situácia. Oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok, nechá poštový doručovateľ v schránke iba v prípade, ak adresáta nezastihne na adrese. Zároveň sa pokúsime opätovne doručiť zásielky, ktoré boli uložené na pošte.

Pre zásielky podané dňom 1. mája sa tiež obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní. To znamená, že pre zásielky podané do konca apríla platí predĺžená úložná lehota o 14 dní.

Pre ochranu našich doručovateľov a ostatných zamestnancov, ako aj pre zákazníkov sme urobili maximum. Doručovatelia a kuriéri sú vybavení dezinfekčnými gélmi, rukavicami, rúškami a k dispozícii majú aj tvárové ochranné štíty a okuliare. Ochranné štíty a okuliare budú používané v prípade mimoriadnych situácií, ak dôjde napríklad k uzavretiu oblastí a vyhláseniu karantény, ako napríklad aktuálne v meste Krompachy a obciach Bystrany a Žehra. Na pobočkách sú okrem rukavíc, rúšok priehradkoví zamestnanci chránení ochrannou priehľadnou bariérou, ktorá zamedzuje priamemu kontaktu so zákazníkom. Dočasnú bariérou sme vybavili aj otvorené pobočky, ktoré poznáte napríklad z obchodných centier. Pošty pravidelne častejšie čistíme, vetráme a dezinfikujeme, regulujeme vstup a pre zákazníkov je k dispozícii aj dezinfekcia rúk.

Preventívne ochranné opatrenia Slovenskej pošty

Odporúčania a usmernenia pred a pri návšteve našich pobočiek:

 • zvážte návštevu pobočky a ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu, použite BalíkoBOX alebo počkajte na upokojenie situácie
 • do pobočky vstupujte jednotlivo, postupne LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy;​ poradový lístok si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty
 • v prípade, že zásielku nepotrebujete prevziať, veľmi radi Vám ju uložíme na pobočke počas celej úložnej doby
 • pre čakanie na služby, prosíme, využite priestor pred budovou pošty
 • rešpektujteopatrenie Hlavného hygienika SR o maximálnom počte zákazníkov v priestore pobočky pošty (počet zákazníkov v pobočke pošty v jednom okamihu nemôže prekročiť koncentráciu 1 zákazníka na 25m2 z predajnej plochy)
 • udržiavajte si minimálne 2 metrový odstup od ostatným zákazníkom 
 • použitie dezinfekcie rúk vo vstupe pobočky pošty
 • v prípade, že máte k dispozíciirukavice, použite ich pri návšteve pobočky
 • po návšteve pobočky si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky
 • na vybavenie záležitostí napobočke si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie
 • v priestoroch pobočky sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • zaplaťte na pobočke platobnou kartou, aby ste neprichádzali do kontaktu s hotovosťou
 • pristupujte prioritne k priehradkám, ktoré majú predelený priestor medzi zákazníkom a pracovníčkou pri priehradke
 • rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie

Odporúčania a usmernenia pri preberaní zásielok od našich doručovateľov alebo kuriérov:

 • ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, dôchodok, ani sociálnu dávku, potenciálne môžete šíriť vírus na našich zamestnancom
 • ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA
 • ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte
 • zvážte prebratie zásielky, presmerujte si zásielku do BalíkoBOXu; prípadne komunikujte s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia prostredníctvom inej osoby
 • ak nie ste v karanténe a ak je to možné preberte zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore
 • doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu použite svoje peropoužite VŽDY rúško a rukavice- nikdy nie osobe v karanténe
 • v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte rukydezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte
 • naši zamestnanci sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva ak niekto poruší povinnú domáci izoláciu / karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých osobu na úrad nahlásia; za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659€