Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21

Dátum: 09.04.2020
Počet videní: 846
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21

Zápis do MŠ sa bude konať od 1. mája 2020 do 15. mája 2020

 

Milí Boršania,

žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21 sa budú podávať od 1. mája 2020 do 15. mája 2020
           

            Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt
           

            Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou  a to nasledovne :

  • naskenovanú žiadosť podpísanú oboma zákonnými zástupcami poslať na emailovú adresu: ms.hrubaborsa@gmail.com ,alebo originál žiadosti vhodiť do poštovej schránky pred vstupom do obecného úradu
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

Bližšie info sa dozviete priamo na stránke Materskej školy alebo po kliknutí na tento odkaz