Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Znečisťovanie ovzdušia spaľovaním rôznych druhov odpadov

Dátum: 30.03.2020
Počet videní: 1462
Znečisťovanie ovzdušia spaľovaním rôznych druhov odpadov

Dym znepríjemňuje život každému z nás !

Milí Boršania,
tak ako sme vás informovali o upozornení HaZZ SR o zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiarov, by sme vás chceli upozorniť na skutočnosť, že spaľovanie rôznych druhov odpadu je v rozpore so zákonmi SR.
Biologicky rozložiteľný odpad (lísite, konáre, suchá tráva, rastliny) sa nesmie zneškodňovať inak, ako je to dané v zákone č. 79/2015 Z.z. -  Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Teda buď v kompostovanom zásobníku alebo prostredníctvom zberu do zbernej nádoby. Z uvedeného vyplýva, že spaľovanie lístia, konárov a ďalšieho odpadu záhradného charakteru je zakázané a to ako na verejných priestranstvách, tak aj na súkromnom pozemku. Záhradný komunálny odpad sa nesmie spaľovať nielen vonku, ale ani vo vnútri vášho kozuba.
Pálenie záhradného odpadu lístia, konárov, trávy a vôbec všetkého je zakázané, pretože počas spaľovania dochádza k vzniku a uvoľneniu oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, oxidu dusnatého, dechtu a ďalších nebezpečných dioxínov. Ide o syntetické látky, ktoré majú fatálne následky nielen na ekosystém, ale aj na zdravie človeka. Vyvolávajú poškodenia nervového a imunitného systému, a nie je novinkou, keď napíšeme, že majú rakovinotvorné účinky. Koniec koncov sa všetky častice, ktoré sa dostanú do ovzdušia, vo forme zrážok ocitnú v pôde, následne do úrody a proces toxikácie uzatvára človek prijímaním "BIO" potravy.

Na likvidáciu BIO odpadu prosíme využívať BIO nádoby, ktoré sú vyvážané priamo od vašich domov a to každé dva týždne. Najbližší termín vývozu BIO odpadu je určený na 09.04.2020.(viď článok)

Na veľké konáre môžete použiť pracovný dvor OcÚ (viď článok)


Porušením zákona, môže byť občanovi udelená pokuta vo výške 166 €. V prípade pálenia plastov je pokuta vyššia. Ak osoby spôsobia aj požiar, hrozí im okrem finančnej sankcii aj trestné stíhanie.
Zamyslime sa preto prosím nad našim konaním !!!