Vláda vyhlásila núdzový stav v nasledujúcich zdravotníckych zariadeniach:

Bratislavský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Národný ústav detských chorôb Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Národný onkologický ústav Bratislava
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava

Trnavský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:
Fakultná nemocnica Trnava

Nitriansky kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Trenčiansky kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:
Fakultná nemocnica Trenčín

Žilinský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Banskobystrický kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

Prešovský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Nemocnica Poprad, a. s.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Košický kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Detská fakultná nemocnica Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

Vo všetkých nemocniciach nielen štátnych sa zároveň nariaďuje obmedziť plánované zákroky u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Takisto Úrad verejného zdravotníctva na základe rozhodnutia vlády prijal ďalšie striktné opatrenia.

Vláda SR zároveň nariadila Úradu verejného zdravotníctva SR prijať nasledovné opatrenia na ochranu verejného zdravia:

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

  1. predajni potravín,
  2. lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok,
  3. drogérií,
  4. pohonných hmôt a palív,
  5. novinových stánkov,
  6. predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií,
  7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
  8. prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
  9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
  10. prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

Zároveň všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra a to na dobu 14 dní.

Aktuálne čísla k dnešnému dňu ohľadom koronavírusu

Slovensko má spolu 61 pozitívnych vzoriek, 1375 negatívnych výsledkov na koronavírus.
Dnes bolo vyšetrených 116 vzoriek s negatívnym výsledkom a 17 vzoriek s pozitívnym výsledkom.

V Trenčíne je to dnes nových prípadov na ochorenie COVID-19 (koronavírus), ide o dvoch mužov, dve ženy a jedno dieťa. Všetci pacienti sú v stabilizovanom stave, časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii.

Bratislava - 5 nových prípadov

Nitra – 3 nové prípady

Trnava hlási 1 prípad, je to muž, ktorý je hospitalizovaný a po dohode s UNB bude prevezený do Bratislavy. Má cestovateľskú anamnézu, stav je stabilizovaný.

V Martine 1 prípad, muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí

Nové Zámky 1 prípad, žena, domáca izolácia, priamy kontakt s nakazeným

Banská Bystrica hlási prípad, žena, hospitalizovaná, nakazená členom rodiny