Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

 • Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, triedeného (separovaného) odpadu a BIO odpadu zabezpečuje na území obce spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo.
 • Komunálny odpad bude v roku 2022 vyvážaný 2 krát do mesiaca a to každý nepárny týždeň v stredu !!! Prvý vývoz sa uskutoční 05.01.2022
 • Nádoby na komunálny odpad, BIO odpad a vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v určené dni do 06:00 hod.
 • Všetky reklamácie ohľadne nezrealizovaných vývozov alebo poškodených nádob, príjma spoločnosť AVE SK iba písomne resp. emailom na adrese: reklamaciesc@avesk.sk . V kópii prosíme pošlite reklamáciu aj na adresu: obec@hrubaborsa.eu

Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať zaslať do 24h a musí obsahovať!

 • Presnú adresu miesta vývozu
 • Dátum nezrealizovaného vývozu
 • Tel. kontakt (pre operatívnu komunikáciu v teréne)

Pre kladné vybavenie reklamácie, nechajte nádobu (vrecia) vyložené pred svojim domom. Reklamácia bude vybavená do 48 hodín. (počas pracovných dní)

Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať (Reklamačný protokol nájdete nižšie v prílohách, alebo po kliknutí na tento text):

 • Dátum a hodina poškodenia (reklamácie)
 • Názov, sídlo a IČO zákazníka, ktorého sa reklamácia týka
 • Druh reklamovanej činnosti
 • Stručný popis reklamácie
 • Fotodokumentáciu poškodenia
 • Objem nádoby
 • Tel. kontakt poškodenej osoby

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Potvrdenie o prcentuálnom podiele separovania odpadu 2018 Veľkosť: 929.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2020
Potvrdenie o percentuálnom podiele v roku 2019 Veľkosť: 616.4 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2020
1. Odpadové hospodárstvo Veľkosť: 79.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
2. Ako postupovať pri vzniku,zániku,zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady Veľkosť: 106.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
9. Kam môžem nahlásiť nezákonne uložený odpad (čiernu skládku) Veľkosť: 103.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
12. Zmluvné organizácie oprávnené na zber odpadov v obci Hrubá Borša Veľkosť: 101.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
4. Hlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti za KO a DSO - prevádzky Veľkosť: 154.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
11. Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného odpadu Veľkosť: 126.2 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
7. Poplatky a cenník zberných nádob Veľkosť: 149.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
5. 4-2019 – VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady Hrubá Borša Veľkosť: 426 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
6. 3-2019 - VZN o nakladaní s KO Veľkosť: 839.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2020
Reklamačný protokol NOVÝ - poškodená smetná nádoba Veľkosť: 35.3 kB Formát: docx Dátum: 19.10.2020
2. Informacia o urovni triedenia KO za rok 2020 Veľkosť: 204 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2021
3. Hlásenie o vzniku, zániku, zmene poplatkovej povinnosti za KO a DSO - bývanie Veľkosť: 216.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.12.2021
Zvozový harmonogram Hrubá Borša 2022 - Hrubá Borša Veľkosť: 338.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.1.2022
2021 Informacia o urovni vytriedenia KO za rok 2021 v.r. Veľkosť: 206.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.2.2022
Ročný výkaz o komunánom odpade ŽP6-01,modul265 Veľkosť: 2.97 MB Formát: pdf Dátum: 25.3.2022
Odpadové hospodárstvo - súhrn pre obyvateľov Veľkosť: 304.9 kB Formát: pdf Dátum: 7.4.2022

Video